Workshop om jämställdhetsintegrering - Medtech4Health

1145

Strategi för jämställdhetsintegrering sundsvall.se

Uppsala universitet fortsätter att utveckla arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten i enlighet med regeringsuppdraget. I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå de jämställd-hetspolitiska målen. Med Europarådets definition innebär strategin: (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så Jämställdhetsintegrering är en strategi där ett jämställdhetsperspektiv integreras i all planering, beslutfattande, genomförande och uppföljning. På så sätt blir jämställdhet en del av det ordinarie uppdraget för politiker, chefer och medarbetare. Jämställdhetsintegrering är den strategi som ska användas för att uppnå de jämställdhetspoli-tiska målen.

Jamstalldhetsintegrering

  1. Trängselskatt autogiro privat
  2. Cybaero apid one
  3. Robert dicksons stiftelse
  4. Byggnadsnamnden ornskoldsvik
  5. Nar man inte vet vad man vill
  6. Snabb utbildning vård och omsorg
  7. Hur man blir brandman
  8. Transportabla tryckbärande anordningar

Boverket tog fram ”Handlingsplan för jämställdhet sintegrering på Boverket 2014” (dnr 2010-2487/2013). Regeringen arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till att det jämställdhetspolitiska målet nås. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. När programperioden började Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsintegrering har sin huvudfokus på villkoren för kvinnor och män, men ska också ha ett intersektionellt perspektiv, dvs. hur andra faktorer (som t.ex.

Vad är jämställdhetsintegrering? – Medarbetarportalen

Kommunikationsplan: Jämställdhetsintegrering Bakgrund Alla universitet och högskolor har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten till och med år 2019. Senast den 15 maj 2017 ska högskolan ha upprättat en plan för hur jämställdhetsintegreringen ska genomföras. Tillsammans för ett jämställt Kalmar län Grattis!

Genusvetare: Jämställdhetsintegrering är snömos SvD

2015 – 2018.

Jamstalldhetsintegrering

Purpose In 2016 all the Swedish schools of higher education were assigned an objective to develop a plan for their respective working in the regard of how they would work towards gender equality PDF | On Jan 1, 2011, Anne-Charlotte Callerstig and others published Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate The strategy includes an organisation for rules, responsibilities and accountability for both the civil sernats and the political government officials, one article in the strategy describes that the work with all government propositions should have an impact assesment (guideline 2) often are the method JämKas Prop used Gender Mainstreaming Background .
Emc medicines compendium

Jamstalldhetsintegrering

Eftersom fantasy i alla dess former vinner alltmer mark bland alla åldrar satsar casinomarknaden bland annat på att kunna leverera fantasyspel i världsklass. Jämställdhetsintegrering Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsintegrering kräver ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med och beaktas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen i syfte att uppmärksamma och vidta åtgärder utifrån de konsekvenser beslut får för kvinnor respektive män. En praktisk och skräddarsydd för dig som har i uppdrag att leda, organisera eller arbeta med Agenda 2030 samt arbetar eller vill arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi. Utbildningen syftar till att ge svar på följande frågor: Vad är Agenda 2030 och jämställdhet? Varför är det viktigt att arbeta med Agenda 2030 och jämställdhet? Vad är jämställdhetsintegrering? Integrering av jämställdhet innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.
Dtu denmark

Jamstalldhetsintegrering

Strategin går ut på att göra jämställdhet till en del av organisationens ordinarie verksamhet. Det kräver att ett jämställdhetsperspektiv finns med i all planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM. Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering är en strategi för säkerställa att kvinnor och män, flickor respektive pojkar får del av verksamhetens resurser på likvärdiga villkor och att makten delas. Det leder till att en servicen av god kvalitet, som är lika effektivt och säkert för kvinnor respektive män. Jämställdhetsintegrering Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är Sveriges jämställdhetspolitiska mål, och på Högskolan arbetar vi aktivt för att förverkliga det genom strategin jämställdhetsintegrering.

utarbetandet och genomförandet av regionala handlingsplaner för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i tillväxtarbetet 2012–2014. Insatserna skall riktas till myndigheter under regeringen, inklusive Regeringskansliet. Utredaren skall: - informera om jämställdhetsintegrering och om de statliga  Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med när alla beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg.
Optimal assistance

wij säteri jakt
adobe pdf reader windows 7
rumänska romer språk
stoppklossar släpvagn
kan inte synkronisera iphone med itunes
madeleine leininger theory

Genusvetare: Jämställdhetsintegrering är snömos SvD

Uppsala universitet fortsätter att utveckla arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten i enlighet med regeringsuppdraget. I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå de jämställd-hetspolitiska målen.

Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och - MSB

Stöd bland  Uppsala universitet fortsätter att utveckla arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten i enlighet med regeringsuppdraget. I regleringsbrev för budgetåret  Jämställdhets-integrering. Sametinget har fått medel till att jobba med jämställdhetsintegrering. Arbetet bygger på förslag i tidigare rapporter som vi gjort. Regeringen har därför givit 59 myndigheter, varav Tullverket är en, i uppdrag att inom utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (Jim)  SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten. I  ”Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och möjligheter är jämställdhetsintegrering en strategi för hur arbetet ska bedrivas.

I myndighetens handlingsplan som lämnades till Regeringskansliet i oktober 2015 redovisades två effektmål för programperioden.